01_JADRIJEVIĆ

Investitor: Kristijan Jadrijević

 

Lokacija: Primošten

 

Godina: 2016.